Kampoeng Djawi
Lokasi : Wonosalam
Kampoeng Djawi
Lokasi : Kampoeng Djawi
Wisata Sumber Biru Wonosalam
Lokasi : Wonosalam
Barong Ider Desa Kemiren
Lokasi : Barong
DESA RUKUN & GOTONG ROYONG
Lokasi : Ngarit
POTENSI PERTANIAN DESA
Lokasi : Sawah